Se alla

Vård och omsorg

Personer som behöver vård och omsorg ska erbjudas detta med trygghet och kontinuitet. Individuella behov ska styra insatserna. Individens integritet ska respekteras. Stöd och insatser ska ges så att den enskilda människan får inflytande och ett självbestämmande över sin vardag.

Hemtjänst och hemvård
Hemtjänst och hemvård är en viktig del av vår välfärd. Den enskildes behov av en bra hemtjänst och hemvård ska stå i centrum. Ofrivillig ensamhet måste motverkas genom att vårdtagarna inspireras till aktiviteter som stärker individen.

Stoppa nedskärningarna inom LSS
Personlig assistans är en frihetsreform för personer med svår funktionsnedsättning. Alla ska kunna leva sina liv på rimligt lika villkor. Helsingborg måste följa med i utbyggnad av olika former av boenden för LSS. Regler och kontroller behövs för att komma åt oseriösa utförare. LSS är en rättighetslagstiftning och ska finnas för alla som behöver detta stöd.

Utveckla Träffpunkterna
Träffpunkterna är viktiga för stadens äldre och personer med funktionsnedsättningar. Träffpunkterna har en stor potential att utvecklas mycket mer med många fler aktiviteter och nya initiativ så att fler vill och kan delta i verksamheterna. Det finns kommunala lokaler som inte används hela tiden. Dessa kan bli en resurs.

Läs mer om våra förslag till bättre vård och omsorg i Helsingborg (PDF)