Hemtjänst och hemvård
Hemtjänst och hemvård är en viktig del av vår välfärd. Den enskildes behov av en bra hemtjänst och hemvård ska stå i centrum. Ofrivillig ensamhet måste motverkas genom att vårdtagarna inspireras till aktiviteter som stärker individen.

Stoppa nedskärningarna inom LSS
Personlig assistans är en frihetsreform för personer med svår funktionsnedsättning. Alla ska kunna leva sina liv på rimligt lika villkor. Helsingborg måste följa med i utbyggnad av olika former av boenden för LSS. Regler och kontroller behövs för att komma åt oseriösa utförare. LSS är en rättighetslagstiftning och ska finnas för alla som behöver detta stöd.

Utveckla Träffpunkterna
Träffpunkterna är viktiga för stadens äldre och personer med funktionsnedsättningar. Träffpunkterna har en stor potential att utvecklas mycket mer med många fler aktiviteter och nya initiativ så att fler vill och kan delta i verksamheterna. Det finns kommunala lokaler som inte används hela tiden. Dessa kan bli en resurs.

Läs mer om våra förslag till bättre vård och omsorg i Helsingborg (PDF)

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.