Se alla

Trygghet

För oss liberaler är trygghet viktigt. Dock är det inte ett isolerat ord eller ett isolerat område. Trygghet ska finnas med som en naturlig del i alla de områden som Helsingborg har ansvar för. Trygghet ska finnas i skolan. Trygghet ska finnas inom vård och omsorg. Trygghet ska finnas som en viktig faktor för utvecklingen av vår stadsmiljö. Trygghet ska finnas inom föreningslivet och på fritiden. Egentligen behövs det inget eget kapitel utan det måste vara en självklarhet i alla delar. Då kan vi också försvara friheten.

Fler poliser
Det behövs fler poliser i Helsingborg för att försvara frihet och trygghet.

Tidiga och tydliga insatser
Socialtjänst och polis ska ingripa snabbt när en ung människa hamnat snett. Elever som når kunskapsmålen
i skolan väljer sällan ett kriminellt liv. Föreningslivet gör stora insatser för att fånga unga
på glid.

Bekämpa narkotikan
Den största delen av kriminaliteten i Helsingborg har kopplingar till narkotikan. Genom att bekämpa
narkotikan minskar kriminaliteten och tryggheten ökar. Genom mer av förebyggande arbete, ökad
användning av narkotikahundar och att vi alla hjälps åt är det möjligt att lyckas.