Se alla

Socialtjänst

Ett gott samhälle finns där när man som mest behöver det. Socialtjänstens skyddsnät är av största vikt.

Utöka Bostad Först för hemlösa
Bostad Först är en metod som visat sig vara mycket framgångsrik där den hemlöse får en ny chans att leva ett nytt liv. Bostad Först innebär stora vinster för individen och samhället. Därför ska verksamheten utökas med fler lägenheter så att fler får möjlighet till ett bättre liv

Kvinnor som saknar bostad behöver särskilt skydd
Kvinnor som saknar bostad och missbrukar och/eller har en psykisk sjukdom och som behöver tak över huvudet är idag hänvisade till Stadens olika akutboenden eller tillfälliga boenden på vilka det även bor män. Hemlösa kvinnor är särskilt utsatta för våld och utnyttjande. Därför ska Staden inom ramen för de boenden som finns säkerställa möjlighet för dessa kvinnor att bo separat från männen för att öka trygghet och säkerhet.

Skyddat boende för kvinnor och flickor som flyr hederskultur
Kvinnor och flickor som flyr våld och förtryck i hederskultur är särskilt utsatta eftersom det inte bara är make, far eller bror som utgör en fara för kvinnan utan även övrig familj och släkt kan vara delaktiga. Därför ska staden ska inrätta ett skyddat boende för denna grupp där det finns hög kompetens i frågor som rör hederskultur och förtryck.

Läs om alla vår förslag för bättre socialtjänst i Helsingborg (PDF)