Se alla

Näringsliv och arbete

Liberalernas Helsingborg utvecklas med hjälp av ett aktivt, välmående och växande näringsliv där väl etablerade företag blandas med nyföretagaranda.

Förbättra företagsklimatet för fler jobb
Helsingborg ska vara ett självklart val för framtida expansion av verksamheter – där företagare står i kö för att etablera sina verksamheter. Då behöver staden ha en tätare dialog med stadens företag och vara lyhörd och se möjligheter för att utveckla företag och stad tillsammans inte minst inom områdena handel, logistik, turism och IT som redan har en stark ställning i Helsingborg. Vi vill också utveckla näringslivet inom nya områden som t ex miljöteknik och hållbar energiförsörjning, vilket faller sig naturligt för en av Sveriges främsta miljöstäder.

Campus är viktigt för Helsingborg – Campus roll ska stärkas
Dialogen med Lunds Universitet behöver stärkas för att få fler grundutbildningsplatser och forskningsprogram till Helsingborg inom områden som kan utveckla stadens näringsliv. Men vi vill också etablera utbildningar för yrken där det i dag råder stor brist på kompetens som förskollärare, grundskollärare, vårdpersonal och hantverkare. Vidare vill vi verka för att det etableras kontakter mellan stadens företag och skolor för att kunna skapa praktikplatser och underlätta yrkesvalet för eleverna.

Fler områden där man både kan bo och arbeta
Staden ska ständigt arbeta för att skapa nya verksamhetsytor för att ha beredskap för kommande företagsetableringar t.ex. genom att reservera utrymme för arbetsplatser när nya bostadsområden planeras. Etablerade verksamhetsområden ska kunna förnyas så att både mindre och medelstora företag kan utvecklas. Vi vill också aktivt arbeta för nyetablering av företag inom äldre verksamhetsområden med ledig mark och unik infrastruktur, som t ex industrispår.

Läs mer om förslag till att förbättra möjligheterna för näringslivet och arbete (PDF)