Se alla

Kultur

Det fria ordet och den fria tanken är navet i liberal kulturpolitik. Ett rikt kulturliv gynnar alla – både på ett individuellt plan och på ett samhälleligt plan. Kultur bidrar till att forma vår identitet och är meningsskapande. Våra kulturinstitutioner i Helsingborg är fina, och de ska ges all den omsorg som de behöver för att verka optimalt.

Liberalerna vill:

 • Utveckla kulturstödet genom fler och mer träffsäkra stödformer.
 • Utveckla fler kulturmötesplatser.
 • Att Kulturskolans verksamhet utlokaliseras till fler skolor.
 • Att verksamheten El Sistema utnyttjas på fler skolor.
 • Inrätta fler områdesbibliotek.
 • Att det ombyggda Stadsbiblioteket ger plats till stadens ideella föreningar.
 • Att initiativ tas för att avdramatisera tröskeln till Dunkers Kulturhus.
 • Främja samarbetet mellan stadsteatern och stadens fria teatergrupper genom ett ökat användande av den lilla salen.
 • Öka användandet av Konserthuset genom att stadens kulturföreningar ges möjlighet att utnyttja B-salen.
 • Att Sofiero även fortsättningsvis förskönas.
 • Stödja arbetet med ett byggnadsvårdscentrum med regional relevans på Fredriksdal.
 • Att Dunkers Kulturhus inrättar en permanent plats för visning av konst från Kulturmagasinet.
 • Förbättra förutsättningarna för kulturskapare inom kulturella och kreativa näringar.
 • Göra mer av Helsingborgs kulturarv tillgängligt digitalt.
 • Ge nyinflyttade Helsingborgare över 18 år ett sexmånaders kulturkort som välkomsthälsning till staden.

Stöd från staden
Kulturlivet blomstrar som mest då jordmånen för både spets och bredd är som allra bäst. För kulturlivets bredd svarar framför allt en mängd kulturföreningar. Förutom hängivna eldsjälar behöver dessa föreningar ett verksamt stöd från staden. Liberalerna vill verka för att skapa ett vitaliserande kulturutbud i hela Helsingborg.

Kulturnämnden har, via kulturförvaltningen, skräddarsytt flera stödformer – till exempel möjlighet att söka och erhålla ett årligt verksamhetsstöd.