Se alla

Kultur

Liberalernas Helsingborg ska vara staden där varje person som bor och växer upp har möjlighet att utvecklas optimalt. Ett rikt kulturliv fullt med upplevelser och att även själv utöva kulturell verksamhet är ett signum för kulturstaden Helsingborg. Barns rätt till kultur är en omistlig del i ett hållbart och inkluderande Helsingborg. Kultur stödjer och stimulerar barns utveckling och lärande. Med ett rikt kulturliv lockar vi också fler besökare och företagsetableringar till staden.

Kulturskola på skolorna
Kulturskolan når relativt få barn då verksamheten i huvudsak sker på Dunkers kulturhus. Om inte barnet själv kan förflytta sig eller har någon närstående som kan följa med uppstår en oönskad
tröskel. Trösklarna till kulturen behöver sänkas så att alla barn ges möjlighet att delta. Därför ska Kulturskolan även ha verksamhet ute på stadens skolor. Ett sätt att öka kulturens tillgänglighet för barn är att göra Kulturskolan delvis mobil. Genom att Kulturskolan kommer ut i skolorna nås barn som annars inte kommit i kontakt med Kulturskolan. Därför ska vi undersöka förutsättningarna för att göra delar av Kulturskolan mobil.

Bibliotekens viktiga roll
Helsingborg har en uppskattad biblioteksverksamhet. Ur ett demokratiskt perspektiv och för att säkerställa goda läsvanor har biblioteken en särställning. Dagens sociala medier och framtidens utveckling kommer att våra bibliotek står redo att möta kommande behov och efterfrågan. Områdesbiblioteken kan gärna kombineras med mötesplatser/träffpunkter som t ex kan utnyttjas för föreningsverksamhet.

Mer kultur på stan
Fler kulturupplevelser ska nå ut på ”stan”, inte minst till de delar av Helsingborg som normalt sett inte genomsyras av kultur. ArtStreet2017 och gatuteaterfestivalen ”Passage” är exempel härpå och vi vill se ytterligare arrangemang likt dessa framöver – arrangemang som gör att kultur då och då blir ett naturligt inslag i gatubilden och att detta gärna sker även vintertid.

Läs mer om vad vill göra för att förbättra kulturlivet i Helsingborg (PDF)