Diplom för språktest och samhällskunskaper
Medborgarskapets betydelse ska stärkas och uppmärksammas. Nyanlända ska erbjudas möjlighet att genomgå språktest och delta i utbildning om hur det svenska samhället fungerar. Ett personligt diplom ska delas ut i Rådhuset till dem som klarar språkkraven och aktivt deltagit i samhällsutbildningen.

Samtal för nyanlända för kunskap och förståelse om normer och sociala spelregler
Nyanlända kvinnor och män ska erbjudas och uppmuntras att träffas i mindre grupper där deltagarna med samtalsledare på djupet får samtala om outtalade och uttalade normer och sociala spelregler i det svenska samhället. Inom ramen för gruppsamtalen ska även tas upp värderingar som ligger till grund för svensk lagstiftning såsom jämställdhet, allas lika rätt och värde och andra frågor som är angelägna och relevanta. Gruppsamtalen kan vara en del av samhällsundervisningen inom ramen för introduktionsprogrammet.

Arbete mot diskriminering
Arbete mot diskriminering behöver utvecklas samtidigt som grundläggande värden såsom jämställdhet och allas lika värde försvaras. När värderingar krockar krävs kunskap, förståelse och tydlighet för att hålla samman Helsingborg.

Barn ska få växa upp fria från hedersförtryck
Helsingborg ska gå före i arbetet med att förebygga och motverka diskriminering och förtryck i hederns namn. Kontrollen och förtrycket av de unga står främst familj och släkt för. Därför blir en viktig del i arbetet kontakt med familjerna och arbete med upplysning och påverkan om värderingar såsom jämställdhet, allas lika värde, individens rätt till sin sexuella identitet och att barn och unga ska ha rätt att göra egna livsval. Det är viktigt att föräldrar tidigt får kunskap om den värdegrund som ligger till grund för det svenska samhällets syn på jämställdhet och annat som rör flickors och pojkars lika värde och rättigheter. Det saknas forskning och erfarenhet av effektiva metoder på området. Men Helsingborg ska gå före och utveckla och pröva metoder för att flickor och pojkar ska få växa upp och utvecklas fria från hedersförtryck.

Läs alla våra förslag om en förbättrad integration i Helsingborg (PDF)

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.