Se alla

Idrott, fritid och friskvård

Idrott och rörelse är en viktig resurs både för individen och för samhället. Det är bland annat ett viktigt redskap i integrationsarbetet, arbetet med att öka skolans måluppfyllelse och för att främja hälsa för stadens invånare. Vi liberaler har under lång tid fokuserat på frågor kring idrott och föreningsliv.

Liberalerna vill:

  • Att alla barn ska vara försäkrade på fritiden. Detta underlättar till rörelse och idrottande bland barn och ungdomar.
  • Att utbudet av fritidsaktiviteter till barn och unga anpassas utifrån de önskemål och intressen som kan finnas för att främja en högre grad av delaktighet.
  • Utveckla fritidsgårdar och mötesplatser – nu med ökat fokus för barn 6-12 år.
  • Att staden ska bli bättre på att informera om alla möjligheter som finns.
  • Underlätta och skapa möjligheter att introducera stadens föreningsliv för barn och ungdomar på skoltid.

Rörelseglädje på många sätt
Vi lyssnar på helsingborgarna och låter dem utöva de idrotter och de aktiviteter som de känner passar dem bäst. Det handlar om att erbjuda rörelseglädje på många olika sätt. Det är naturligt för oss liberaler att föra en dialog med föreningar och olika paraplyorganisationer för föreningar. Det är en viktig del i helheten när vi utformar vår politik.

Populär evenemangsstad
Helsingborg är en idrottsstad känd över hela landet. Tack vare idrotten besöker mängder av människor Helsingborg. Här genomförs årligen många stora och små idrottsevenemang. Staden samverkar med de lokala idrottsföreningarna för att ta tillvara stadens attraktiva anläggningar och arenor och verka för att Helsingborg ska fortsätta utvecklas som en professionell arrangörsstad av olika sorters evenemang.

Fler ideella krafter
Den viktigaste resursen i idrottsrörelsen är de ideellt arbetande ledarna. En framgångsfaktor för idrottsstaden är att kunna skapa möjligheter för föreningarna att rekrytera och utbilda ledare. Deras engagemang ska stöttas och lyftas fram.

Idrott i socioekonomiskt svaga områden
Föreningslivet i socioekonomiskt svaga områden ska stärkas. Det är viktigt för alla att vi kan integrera nyanlända i det svenska samhället på ett snabbare sätt än vad vi gör i dag.

Idrottens språk är universellt och vi har sett många positiva exempel på idrottens betydelse. Vi vill underlätta för föreningar som tar ett stort socialt ansvar i olika delar av staden.