Hälsosam livsstil
I dag blir det allt vanligare med stillasittande och övervikt och därmed ökad ohälsa. Därför är det viktigt att utveckla medvetenheten om och underlätta för en hälsosam livsstil. Inom staden arbetar vi liberaler aktivt för att erbjuda ett
livaktigt föreningsliv och olika möjligheter till spontanidrott. Vi vill att alla, även de med
begränsade förmågor, får goda möjligheter att aktivera sig.

Jämställd idrott
Det är viktigt att vi är uppmärksamma på att satsningen på idrott är jämställd. Vi vill också hitta en balans där både större och mindre föreningar ges möjlighet att visa upp sin verksamhet.

Lyft fram idrottsledarna
Den viktigaste resursen i idrottsrörelsen är de ideellt arbetande ledarna. En framgångsfaktor för idrottsstaden är att kunna skapa möjligheter för föreningarna att rekrytera och utbilda ledare. Deras engagemang ska stöttas och lyftas fram. Föreningslivet i socioekonomiskt svaga områden ska stärkas.

Avgiftsfritt för föreningar
Nolltaxa för barn och unga innebär att föreningar inte behöver betala hyra när det är träning eller tävling i hallar och på planer som kommunen själv driver. Nolltaxan ska finnas kvar i Helsingborg. Vi vill utöka nolltaxan för unga från mellan 7-25 år till mellan 5-25 år.

Lyssna på föreningslivet
Det är naturligt för oss liberaler att föra en dialog med föreningar och olika paraplyorganisationer för föreningar. Det är en viktig del i helheten när vi utformar vår politik.

Läs mer om hur vill förbättra idrott, friskvård och fritiden i Helsingborg (PDF)

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.