Se alla

Vår politik

Det behövs fler liberala lösningar för Helsingborg

Helsingborg är en bra stad, men kan bli ännu bättre. Liberalerna vill
i detta valprogram utveckla staden ytterligare, ange riktning och
föreslå lösningar som kan förbättra situationen för stadens invånare.
Liberalernas handlingsprogram utgör grunden för de sakpolitiska
frågor som ska drivas under mandatperioden 2022 – 2026 .

Vi är stolta över vår ideologi och historia. Liberalerna spelade en viktig roll i Sveriges
utveckling av allmän rösträtt och de demokratiska fri- och rättigheterna. Vi tror
på individens rätt att välja i välfärdssystemen och på en skola som gör det möjligt
för alla att skapa sina livschanser.

Liberalismen har alltid haft en tro på framtiden. Samhället utvecklas när människor
ges möjlighet att styra mer över sina liv. Jobb skapas när enskilda människors idéer
omvandlas till företag i ett samhälle där ansträngning lönar sig. Vi tror att marknadsekonomin
lägger grunden för välstånd och är rätt väg att gå för såväl individen
som för samhället.

Helsingborg är en del av EU. Liberalerna säger JA till Europa och frihandel när
andra tvekar, klagar eller vill backa ur. Vi vill tvärtom ha mer samarbete. Det är
utanför kommungränserna vi kan bidra till att lösa de riktigt stora frågorna, det är
där vårt gemensamma ansvar för frihet och demokrati kan ge resultat. Klimatförändringen
hanteras bäst genom internationellt samarbete, teknisk utveckling och en
marknad med miljöavgifter i miljöns tjänst.

Helsingborg behöver färre kommunala skrytprojekt och mer satsningar på välfärden.
Liberalerna vill att fokus ska riktas mot kärnverksamheten som exempelvis
skola, vård och omsorg. Välfärden är ett högt prioriterat område.

Tryggheten behöver förbättras. Samhället ska leverera effektiv polisverksamhet,
brottsbekämpning och rättsväsende. Här behövs ett mer proaktivt arbete. Det gäller
nationellt i hela Sverige – och i Helsingborg. Ytterligare förebyggande åtgärder
krävs för att minimera den otrygghet som många upplever i olika delar av kommunen.

Vi har grupperat våra förslag ämnesvis. För varje område föreslår liberalerna
åtgärder som ska göra Helsingborg till en bättre, trivsammare och mer spännande
kommun. Läs, begrunda och fundera på hur Du kan bidra.

Liberalerna lyssnar!