Se alla

Vår politik

Alla människor här i Sverige ska ha möjligheten att ta sig dit de vill. Oavsett var de kommer ifrån och vilka drömmar de än bär på. Den idén ligger till grund för all liberal politik

Frihet – är den värdering som Liberalernas hela politik bygger på. Varje individ ska vara fri att göra egna val och förverkliga sina livsdrömmar. Men en individs frihet tar slut där en annans frihet börjar. Med frihet följer också ansvar.
Helsingborg ska vara en stad där invånarna har frihet att göra val och makt över sitt liv och tar ansvar.
Helsingborg ska vara en trygg stad där vi tar hand om varandra och om vår miljö.