Om Maria

Skolan först. Allt börjar med barnen. Elever har rätt att nå kunskapsmålen. Elever som klarar skolan får frihet att göra egna livsval.
Integrationen måste fungera. Det är en av de enskilt viktigaste frågarna för att klara välfärd och trygghet. Vuxna ska lära sig svenska och komma i arbete. Barn ska nå skolans kunskapsmål. Alla ska mötas av positiva förväntningar och krav.

I värderingskrockar är jag tydlig – jämställdhet går före religion och tradition.

Jag söker ditt förtroende för att med min erfarenhet och kunskap vara med och möta de möjligheter och svårigheter Helsingborg står inför.