Om Christer

På bilden ligger det en säl och flyter runt på ett isflak. Bilden är hämtad från en valaffisch i valet 1988. Bilden tilltalade mig och jag kände ett spontant engagemang för ett partis miljöpolitik. Partiet är Liberalerna (då Folkpartiet) och det är starten till mitt engagemang för partiet. Mellan 1988 och 1991 var jag medlem i FPU som senare blev LUF men sedan 1991 är jag medlem i Liberalerna. Frågorna som engagerar har ändrats över tid och idag är det inte miljöpolitiken utan under de senaste åren har det handlat om socialpolitik. Under 1990-talet var jag aktiv inom kommunpolitiken vilket resulterade i att jag från 1998 satt som ersättare i kommunfullmäktige. Åren 2002 – 2006 var en mellanperiod då jag både satt i kommunfullmäktige och i regionfullmäktige. Sedan 2006 är jag ”renodlad” regionpolitiker.

Drivkraften är engagemang men det har under åren också fått andra dimensioner och det är barnen. Vi har ett ansvar för morgondagens generationer och deras uppväxt. Vi har ett ansvar för att se barnen och hjälpa dem på vägen. Det är därför som mina senaste valrörelser har kretsat kring barnen och frågor som rör barnen – i den senaste var det ju barnperspektiv på många av frågorna – dyslexi som ett exempel.

Till vardags jobbar jag som verksamhetsutvecklare/ badmästare på Högevall i Lund. Är utbildad till legitimerad badmästare vid yrkeshögskolan (YH) i Kristianstad. Innan mitt pluggande på YH jobbade jag i ungefär 15 år som lärare inom en rad grundskolor i Helsingborg och då med inriktning matematik, kemi, biologi och senare även musik. I grunden är jag utbildad byggnadsingenjör och senare också marknadsekonom samt jag har pedagogiska studier vid Lunds Universitet.

Följ Christer:

Facebook