Om Christer

På bilden ligger det en säl och flyter runt på ett isflak. Bilden är hämtad från en valaffisch i valet 1988. Bilden tilltalade mig och jag kände ett spontant engagemang för ett partis miljöpolitik. Partiet är Liberalerna (då Folkpartiet) och det är starten till mitt engagemang för partiet. Med tanke på att det var miljön som avgjorde mitt val av parti känns det bra att Naturskyddsföreningen i det här valet har utsett Liberalerna till det bästa partiet på klimat- och miljöfrågor.

Mellan 1988 och 1991 var jag medlem i FPU som senare blev LUF men sedan 1991 är jag medlem i Liberalerna. Frågorna som engagerar har ändrats över tid och idag är det inte miljöpolitiken utan under de senaste åren har det handlat om socialpolitik. Under 1990-talet var jag aktiv inom kommunpolitiken vilket resulterade i att jag från 1998 satt som ersättare i kommunfullmäktige. Åren 2002 – 2006 var en mellanperiod då jag både satt i kommunfullmäktige och i regionfullmäktige. Sedan 2006 är jag ”renodlad” regionpolitiker.

Drivkraften är engagemang men det har under åren också fått andra dimensioner och det är barnen. Vi har ett ansvar för morgondagens generationer och deras uppväxt. Vi har ett ansvar för att se barnen och hjälpa dem på vägen. Därför har jag aldrig tvekat att säga skolan först! Det är en hjärtefråga för partiet. Det är en hjärtefråga för mig som liberal. Här lägger vi grunden för fria och ansvarstagande människor.

 

 

Följ Christer:

LinkedIn

Instagram

Facebook