Om Margareta

Jag tror på jämlikhet och jämställdhet, därför är jag Liberal.

Jag har genom hela livet kämpat mot diskriminering i alla former.

Jag anser det viktigt att värna rättsstaten-alla är lika inför lagen.

Jag är i grunden ekonom och har arbetat med revision/administration på olika sätt. I sammanlagt 28 år har jag arbetat inom socialförsäkringen. Där fick jag erfarenhet av samhällets olika strukturer och hur viktigt politiken är för hur myndigheterna skall fungera. Inom socialförsäkringen arbetade jag med att samverkan, utifrån individperspektivet. De största samverkansparterna var sjukvården och arbetsgivare men även andra myndigheter etc. Jag tycker samverkan är viktigt, vi måste lyfta blicken och använda skattekronan så effektivt som möjligt.

Jag har varit politiskt intresserad sedan tonåren och när jag nu officiellt gått i pension, vill jag bli mer politiskt aktiv. Jag har fortfarande sysselsättning som stimulerar mig, men kan själv avgöra när jag ska ägna min tid till detta.

Jag bor och lever i Helsingborg och denna underbara stad vill jag värna på alla sätt.

I min familj träffas vi gärna över en bit mat, där vi diskuterar högt och lågt. Åldersspannet är mellan 11-67 år. Därför är det mycket som intresserar mig i politiken.

Alla barn i Helsingborg ska ha en skola där alla tar hänsyn till varandra. Det ska vara studie ro i klassrummet. Det ska vara noll-tolerans mot hot/våld/mobbing i alla former.

Äldrevården med vårdboende och hemvård måste förändras. Vi måste sluta diskriminera åldersrika. Vi blir fler och fler som är över 65 år och eftersom jag är Liberal anser jag att alla människor är unika, ingen är stöpt i samma form. Vi har därför olika behov och då måste det finnas olika alternativ.

Riktlinjerna för LSS reformen, som den ser ut idag, gör att många funktionshindrade inte får det stöd de har rätt till, för att leva ett drägligt liv. Detta måste förändras.

Om ni röstar på mig i kommunalvalet (nr 4) skall jag verka för mer samverkan. Bekämpa alla former av diskriminering. Värna rättsstaten. Alla har ett ansvar att veta vilka lagar och regler vi måste följa. Gör vi inte det måste det bli konsekvenser. Jag vill att mitt Helsingborg skall fortsätta vara en trygg stad, där vi värnar om varandra och respekterar varandra. Jag vill se mer civilkurage och bort med ”nån annan” mentaliteten.