Frihet – är den värdering som Liberalernas hela politik bygger på. Varje individ ska vara fri att göra egna val och förverkliga sina livsdrömmar. Men en individs frihet tar slut där en annans frihet börjar. Med frihet följer också ansvar.

Helsingborg ska vara en stad där invånarna har frihet att göra val och makt över sitt liv och tar ansvar

Helsingborg ska vara en trygg stad där vi tar hand om varandra och om vår miljö.

På sidorna ”Vår politik” kan du läsa om våra förslag för frihet, socialt ansvarstagande och solidaritet.