De olika tankesmedjorna kommer under 2018 samordnas till ”måndagsmöten”. Innehåller kommer variera – aktuell information kring valrörelsen, aktuella politiska frågor, valskola mm. Information om aktuellt innehåll kommer skickas via mejl till medlemmarna en vecka innan. Platsen är alltid partilokalen på Drottninggatan 56 (in på gården).

Nästa tillfälle är den 7 maj samma tid 18.00-19.30.

Resten av vårens datum för måndagsmötena är:
* 21 maj
* 28 maj
* 4 juni
* 18 juni