Se alla

Liberalerna älskar Helsingborg

Liberalerna presenterar sina prioriterade frågor inför valet

Torsdag 4 augusti 2022

Idag presenterade Liberalerna sitt kommunpolitiska handlingsprogram. På pressträffen medverkade Hans Nelson, Christina Palmkvist-Wester och Amir Jawad. På pressträffen lyftes följande frågor fram: Skola, socialtjänst, LSS, äldreomsorgsfrågor, stadsplanering, trygghet samt integration och arbetsmarknadsfrågor.

Hans Nelson lyfte stadsplanering, skola och vikten av att fokusera på kärnverksamheten i Helsingborg.

– Vi har ett heltäckande program för att möta de utmaningar som Helsingborg står inför. Samtidigt måste vi lyssna på helsingborgarna och få med dem på den stora resa som Helsingborg ska göra, säger Hans Nelson (L), toppkandidat till kommunfullmäktige.

Christina Palmkvist-Wester lyfte bland annat utökade resurser till våra kvinnojourer, förbättring av LSS och resurser till kompetensutveckling och fortbildning av handläggare.

– Utsatta kvinnor ska kunna få rätt stöd i rätt tid. Våra kvinnojourer måste få långsiktig finansiering och få utökade platser på våra jourboenden, menar Christina Palmkvist-Wester (L), kandidat till kommunfullmäktige.

Amir Jawad lyfte bland annat vikten av språk och arbete för att få en bättre integration i Helsingborg.

– Språk, skola och arbete är avgörande för att vi ska minska utanförskapet. Därför vill Liberalerna se fler långsiktiga investeringar i utanförskapsområden samt genomföra en kartläggning av hedersrelaterat våld och förtryck, avslutar Amir Jawad (L), kandidat till kommunfullmäktige.

Bild med Liberalerna Helsingborgs tre toppkandidater. Fr v Amir Jawad, Christina Palmkvist Wester och Hans Nelson. Platsen Kullagatan, Helsingborg
Liberalerna Helsingborgs tre toppkandidater till kommunfullmäktige. Från vänster Amir Jawad, Christina Palmkvist Wester och Hans Nelson.

 

Liberalerna älskar Helsingborg – kommunpolitiskt handlingsprogram 2022-2026 (PDF-fil)

Mer information? Kontakta Hans Nelson, hans.nelson@helsingborgsliberalerna.se