Under våren 2018 kommer det ske mycket för Liberalerna i Helsingborg. Fokus kommer vara valet i september. Helsingborg behöver fortsatt ett alliansstyre men med ett starkare liberalt inslag i form av ett starkare Liberalerna.

Tankesmedjorna blir måndagsmöten
De olika tankesmedjorna kommer under våren att vara samordnade till Måndagsmöten. Måndagsmötena kommer även att innehålla information om valrörelsen, aktuella politiska frågor, valskola mm. Information om innehåll på respektive Måndagsmöte kommer på mejlen inför respektive möte. Partilokalen finns på Drottninggatan 56, in på gården.

12 januari, fredagsträffarna startar
Det är träff varje fredag klockan 10.00–12.00 på partilokalen, Drottninggatan 56 in på gården.

15 januari, Måndagsmöte
Klockan: 18.00–19.30. Lokal: Partilokalen.

20 januari, kurs i retorik och chokladprovning
Lär dig om retorikens grunder och provsmaka choklad.
Klockan: 10-13. Lokal: Partilokalen.
Anmälan om deltagande till Per Johanson, jper79@yahoo.se eller tfn: 070 5410196 senast 15 januari.

22 januari, Måndagsmöte
Klockan: 18.00–19.30. Lokal: Partilokalen.

23 januari, tankesmedja för allmänpolitiska frågor
Klockan: 18.00. Lokal: partilokalen. Varje möte har ett tema. Information om tema och diskussionsunderlag sänds till dem som anmält intresse. Intresseanmälan till Ragnar Arvidsson, ragnar.arvidsson@comhem.se eller 042 150749.

29 januari, gruppmöte
Klockan: 17.30. Lokal: Partilokalen. Ansvarig: Maria Winberg Nordström, maria.winberg-nordstrom@helsingborg.se eller tfn: 0702 105080.

5 februari, Måndagsmöte
Klockan: 18.00–19.30. Lokal: Partilokalen.

12 februari, årsmöte
Klockan: 18.00. Lokal: Rådhuset. Mer information kommer senare.

19 februari, Måndagsmöte
Klockan: 18.00–19.30. Lokal: Partilokalen.

26 februari, gruppmöte
Klockan: 17.30. Lokal: Partilokalen.

5 mars, Måndagsmöte
Klockan: 18.00–19.30. Lokal: Partilokalen.

6 mars, tankesmedja för allmänpolitiska frågor
Klockan: 18.00. Lokal: Partilokalen.

12 mars, Medlemsmöte för att fastställa Lokalt Handlingsprogram
Klockan: 18.00. Mer information kommer senare.

19 mars, Måndagsmöte
Klockan: 18.00–19.30. Lokal: Partilokalen.

24 mars, aktivitet på stan
Klockan: 13.00–15.00. Mer information kommer senare.

26 mars, gruppmöte
Klockan: 17.30. Lokal: Partilokalen,

9 april, Måndagsmöte
Klockan: 18.00–19.30. Lokal: Partilokalen.

16 april, Måndagsmöte
Klockan: 18.00–19.30. Lokal: Partilokalen.

17 april, tankesmedja för allmänpolitiska frågor
Klockan: 18.00. Lokal: Partilokalen.

23 april, gruppmöte
Klockan: 17.30. Lokal: Partilokalen.

28 april, aktivitet på stan
Klockan: 13.00–15.00. Mer information kommer senare.

7 maj, Måndagsmöte
Klockan: 18.00–19.30. Lokal: Partilokalen.

14 maj, gruppmöte
Klockan: 17.30. Lokal: Partilokalen.

21 maj, Måndagsmöte
Klockan: 18.00–19.30. Lokal: Partilokalen.

26 maj, aktivitet på stan
Klockan: 13.00–15.00. Mer information kommer senare.

28 maj, Måndagsmöte
Klockan: 18.00–19.30. Lokal: Partilokalen.

4 juni, Måndagsmöte
Klockan: 18.00–19.30. Lokal: Partilokalen.

11 juni, gruppmöte
Klockan: 17.30. Lokal: Partilokalen.

18 juni, Måndagsmöte
Klockan: 18.00–19.30. Lokal: Partilokalen.

Notera även att den 2-8 juli har Liberalerna aktivitet under SM veckan och deltar den 2-4 augusti på Hx. Mer information kommer senare.

Välkommen att delta i Liberalernas aktiviteter!