Se alla
Liberalerna Helsingborg Dunkerska fonderna

Helsingborgarna och Dunkerspengarna

Fredag 9 september 2022

Helsingborgarna skall engageras i hur Dunkers pengarna används.

Dunkerska stiftelsen är en helt unik fond som är till stort gagn för Helsingborg och dess innevånare helt enligt Henry och Gerda Dunkers vilja.

Helsingborgarna måste få större delaktighet i besluten om vilka projekt fondens pengar skall användas till.

Pengarna ska enligt testamentet användas till bland annat att försköna vår vackra stad. Pengar från stiftelsen betalas ut när fonden nått ett visst belopp och därefter skall kommunfullmäktige avgöra vad pengarna ska användas till. Utdelningen har genom åren lett till både en ny stadsteater, Dunkers kulturhus, ombyggnaden av Olympia och Helsingborg Arena. Nu är planerna på att investera över en miljard av Dunkers pengarna i ett nytt Oceanbad.

Det sätt som våra politiker hanterar pengarna idag är att man intecknar blivande intäkter långt fram i tiden. Detta innebär att staden lånar pengar som sedan amorteras av, med hjälp av Dunkers pengar. Det innebär att vi precis har betalt av Arenan med Dunkers pengar, samtidigt som vi fortfarande betalar av på Olympia.

Med erfarenhet från H22. Så måste stadens risktagande och slöseri med skattepengar stoppas.

Liberalerna vill att Helsingborgarna ska bli mera delaktiga i vilka projekt fondens pengar skall användas till i framtiden. Självklart i enligt med Dunkers testamente.

Idag väljer man att investera pengar vi troligen kommer att få i framtiden. Om utdelning av någon anledning skulle utebliva så tillfaller idag alla lånen skattebetalarna i Helsingborg. Detta skulle kunna drabba våra basverksamheter.

Förslaget är att alla Helsingborgare får nominera idéer till vad pengarna skall användas till. Dessa förslag kvalitetssäkras sedan med hänsyn till investeringskostnad och de löpande driftskostnader (som skattebetalarna får stå för). Ett antal förslag läggs sedan ut till Helsingborgarna som får rösta fram sitt favoritförslag. Formellt tas beslutet sedan av Kommunfullmäktige.

Liberalerna är övertygade att detta skulle göra vår stad unik och mycket mer spännande. Framför allt skulle Helsingborg bli en mer demokratisk stad som tar sina invånares vilja på största allvar.

Hans Nelson
Ordf Liberalerna Helsingborg