Se alla

Det går att förändra – rådgivarbrev sommaren 2018

Söndag 2 september 2018

Politiskt arbete är till stor del lagarbete och det är viktigt att det ges tid att diskutera och förankra olika frågor. Men även som enskild går det att påverka och förändra. Här kommer några exempel på framgångar; tillsammans i partiet och egna förslag som jag fått gehör för:

 • Tillsammans har vi i Liberalerna lyckats med att förskola och skola får mer pengar. Såsom barnen klarar skolan idag så går det för Helsingborg imorgon. Därför sätter vi skolan först. Men behoven ökar. Därför fortsätter vi att kämpa för mer resurser till skolan för att kunna minska barngruppernas storlek i förskolan och öka antalet lärare i skolan.
 • En av de frihetsfrågor som engagerar mig mest är den om hederskultur. Oavsett om religion eller tradition används som alibi för att begränsa flickors och kvinnors frihet är det djupt orätt. Jämställdhet går före religion. Jag är glad och stolt över att ha fått brett stöd i kommunfullmäktige för mitt förslag om att staden ska utveckla metoder för att motarbeta och förebygga hederskultur. Staden behöver även bli tuffare för att säkra flickors och kvinnors frihet och rättigheter. Flickor ska få växa upp med samma frihet som pojkar. Flickor ska samma rätt att själv välja utbildning, partner och göra andra livsval. Flickor och kvinnor med rötter i andra länder ska ha samma frihet som kvinnor vars släkt bott i Sverige i generationer.
 • När vi handlar kött i butik står det på förpackningen varifrån köttet kommer.  Jag är bekymrad över ökad användning av antibiotika, vill värna svensk djurhållning och minska onödiga transporter. Därför skrev jag ett förslag om att vi även på krogen ska få veta varifrån köttet kommer. Kommunfullmäktige ställde sig bakom förslaget. Staden tillsammans  med restaurangerna håller nu på att ta fram en metod för att informera om ursprungsmärkning av kött. Vi som konsumenter kan genom våra val påverka vad som säljs och genom att välja bra produkter göra världen bättre.

  Vill du också engagera dig? Välkommen att höra av dig.
  Hur resonerar du? Skriva gärna några rader till mig om dina tankar och funderingar.

  Tack för att du tar dig tid!

  Maria Winberg Nordström (L)

  kommunalråd

  0702 10 50 80    maria.winberg.nordstrom@liberalerna.se  Jag finns också på Facebook