Rapport från kommunfullmäktige 21-22 november

Helsingborg är en fantastisk stad. Visst finns det sådant som behöver bli bättre men i grunden en stad med synnerligen goda förutsättningar för invånarna att välja sitt liv. Här kan man förverkliga sina drömmar och leva ett gott liv där man har frihet att göra egna val och samtidigt tar ansvar för sig själv, varandra och vår gemensamma miljö.

Den viktigaste frågan för Liberalerna är förskolan och skolan. Nästan hälften av pengarna i budgeten går dit. Under Liberalt ordförandeskap har mycket gått i rätt riktning med ökade resultat, plats 20 i Lärarförbundets ranking och toppresultat på medarbetarundersökningen. För att hålla i den positiva utvecklingen behövs fortsatt fokus på kunskap och arbetsro.

Margareta Fagerhov, kommande ledamot i vård- och omsorgsnämnden, betonade i kommunfullmäktige värdet av LSS, att det är en frihetsreform för individer med omfattande funktionsnedsättningar.

Mats Werne, ledamot i stadsbyggnadsnämnden lyfte fram vikten av att bevara fria siktlinjer över Öresund och hur vatten tillför fina kvaliteter till vår vackra stad.

Helsingborg står inför en del utmaningar och problem. Ska vi klara välfärd och trygghet måste fler gå från bidrag till arbete. Förutsättningar för bra integration är att de nya helsingborgarna lär sig svenska, barnen klarar skolan och de vuxna kommer i arbete.

Helsingborg har alla förutsättningar att lyckas!

Vid pennan,
Maria Winberg Nordström
gruppledare och kommunalråd